New publication (in Danish): Den Ontologiske Vending i Antropologi og Science and Technology Studies

Formålet med artiklen er at afsøge, hvad videnskabs- og teknologi- studier eller Science and Technology Studies (STS) tilbyder humaniora og samfundsvidenskaberne med det nybrud, der er blevet kaldt den ontologiske vending. Med udgangspunkt i en beskrivelse af den ontologiske vending i antropologi og STS, defineres vendingen som en særlig interesse for verdens beskaffenhed, og for spørgsmålet om hvordan man forholder sig analytisk til det, som findes, velvidende at det værende også tilvejebringes gennem analyse. Artiklen giver eksempler på ontologiske studier, herunder et eksempel fra Alien Energy projektet, hvordan den ontologiske vending udfordrer grænser mellem teori og empiri, analyse og intervention. 

Winthereik. 2015. Den Ontologiske Vending

Dasts